Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lam n’gor gĕh lơ 20.000 r’năk bu nuyh bon lan blau bư mir jan ba, blau tăch r’văt drăp

08/08/2019 15:08 G8T+7

Ntơm năm 2018 tât abaơ, lam n’gor lĕ hao gĕh 1.224 bu nuyh kan, n’hao r’noh bu nuyh N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba gĕh jêng 60.640 bu nuyh. Ăp bu nuyh kan aơ pah kan ta 71 ntŏk kan, 789 chi hội n’hanh 1.073 tổ kan.

​​​​​

Nô Nguyễn Trọng Duy, thôn 2, xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) lah bu nuyh blau bư mir jan ba,blau tăch r’văt drăp dơi N’gâng kan Ntĭm bư mir jan ba n’gor r’nê. Ảnh: H.M

Nau kan bu nuyh bon lan blau bư mir jan ba, blau tăch r’văt drăp, tâm rom bư hao nau ndrŏng n’hanh bư trŭnh nau o-ach nâp phĭt dơi r’gâl mhe, n’hao prêh. Tât abaơ lam n’gor gĕh lơ 20.301 r’năk bu nuyh bon lan blau bư mir jan ba, blau tăch r’văt drăp. Ăp r’năk bu nuyh bon lan blau bư mir jan ba, blau tăch r’văt drăp lĕ kơl 45.731 r’năk o-ach manh prăk, ân drăp ndơ dŏng bư mir jan ba, kơl n’hâm suan pah kan n’hanh ntĭm kĩ thuật.

Đức Hùng

384
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.