Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangs nro xênhr muôx 6.293 shuv xinhz tuôx côngv Jas thi THPT Têz qơưs shông 2019

20/06/2019 14:18 G6T+7

Ntơưv Cuêt tinhv xur 824/QĐ-UBND, WBPX xênhr tưz sâu bê phương anr tsov Jas thi THPT Têz qơưs shông 2019 sâuv thangx tsangv xênhr. Trơưs ntơư, txix 14 six hnuz 24/6/2019, shuv xinhz tuôx txus phongx thi uô ntâuz ntơưr côngv thi haz mlôngl phôv biênr Cui chêr thi.

​​​​​​

Tsêr THPT Hungx Vương, xar Quangv Phur (Krông Nô) tox tsongs yangz shuv ciênr thưc cơ banv, chia txâus saz njênhk tsuô shuv xinhz uô ntêx jas thi. Ảnh: Nguyễn Hiền

Jas thi uô tsuô hnuz 25, 26 haz 27/6/2019 ntơưv 13 kror qơư thi sâuv thangx tsangv xênhr đrul tangs nro 6.293 thir sinh đăng cir côngv thi (zos: 5.818 thir sinh zor zux phôv thông, 235 thir sinh zor zux thươngx xuên haz 240 thir sinh tưs zos). Tangs nro xênh rmuôx 267 phongx thi; 534 canr bôs seiz shuôs thi.

Quốc Sỹ

245
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.