Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangs nto xênhr muôx 305 lênhx nênhs muôx côngz bê

13/06/2019 14:50 G6T+7

Trơưs Ban Minhx cxưx xênhr, nhis nuôr, tangs nro xênhr Đăk Nông muôx 305 tus nênh smuôx côngz bê, thuôx 11 thanhx phênhx minhx cxưx, hur ntơư muôx 14 tus zos pux haz 291 tus zos txir nênhx.

​​​​

Zơưv Điêuv N’Tơi, nênhs muôx côngz bê nhoz jos Bux Dâp, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) tsinhr zov chênhr kra khoz côngx chiêng tsuô tuz nhuôs. Ảnh: Mẫn Doanh

Nênhs muôx công bê tưz uô mênhx pêv vai tsox, tsach nhiêms ntơưv zus tsuô tsôngv langx haz ntơưv côngs đôngx tiz nênhs nhoz, muôx ntâu pangz mangx zov chênhr hur kruôz ntuôl, kruôz hu Pêx xinhv uô jông chor chuv tsương ntơưv Đangv, chinhr sach phap luôx ntơưv Têz qơưs, pangz mangx hur phuôv tsangr cinh têr, tsôngv langx; ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk haz uô nênhx; trâu saz kruôz hu tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs cxuôv tsês mê tinr jis đoan; zor zux tuz nhuôs cơưv shuv, uô nox; trâu saz tuôr tsês, phat hui phong tux tox cuanr, truênx thôngr văn hoar jông…

Quốc Sỹ

557
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.