Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Toàn tỉnh có 305 người có uy tín

13/06/2019 14:50 G6T+7

Theo Ban Dân tộc tỉnh, hiện nay, toàn tỉnh Đắk Nông có 305 người có uy tín, thuộc 11 thành phần dân tộc khác nhau, trong đó có 14 nữ và 291 nam.

​​​​​

Ông Điểu N'Tơi, người có uy tín ở bon Bù Dấp, xã Nhân Cơ (Đắk R'lấp) luôn chú trọng truyền dạy cách đánh cồng chiêng cho con cháu. Ảnh: Mẫn Doanh

Người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và tại cộng đồng dân cư, có những đóng góp quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội; gương mẫu trong lao động sản xuật và cuộc sống; tích cực vận động đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ mê tín dị đoan; giáo dục, động viên con cháu học tập, lao động sản xuất; chăm lo bảo tồn, phát huy phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp…

Quốc Sỹ

556
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.