Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tangs nro xênhr muôx 22 xar lo huv jêx jos yaz

28/05/2020 14:52 G5T+7

Hnuz 20/5, Tsuv tinhx WBPX xênhr Đăk Nông nguyễn Bốn tưz ban hanhx chor cuêt tinhv côngs nhênhx lo huv jêx jos yaz shông 2019 zos 4 xar: Đưc Mạnh (Đăk Mil), Đăk R'moan (đrôngl Gia Nghĩa) haz Thuận Hạnh, Nam Bình (Đăk Song).

Nênhs kôngz xar Thuận Hạnh (Đăk Song) tu vangx zuz jâuz chia muôs. Ảnh: Mai Anh

Cênhz khơưs fax côngs nhênhx lo huv jêx jos yaz, WBPX xênhr tsinhv khơưs tsuô iz xar iz công trinhx phuc lơis muôx grê 500 chơưx nhiax. Li ntơư, xangv txus hnuôr, tangs nro xênhr Đăk Nông tưz muôx 22 xar lo huv jêx jos yaz.

Đăk R’moan (đrôngl Gia Nghĩa) lo huv xar jêx jos yaz. Ảnh: Quốc Sỹ

Hồng Thoan

574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.