Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lam n’gor gĕh 22 xă kơp di bon lan mhe

28/05/2020 14:52 G5T+7

Lơ 20/5, Kô ruanh UBBL n’gor Dak Nong Nguyễn Bốn lĕ dăp trŭnh ăp ntil nau kan kơp bon lan mhe năm 2019 gĕh 4 xă: Ðức Mạnh (Dak Mil), Dak R’moan (Bon têh Gia Nghĩa) n’hanh Thuận Hạnh, Nam Bình (Dak N’Soong).

Bu nuyh bư mir xă Thuận Hạnh (Dak N'Soong) mât mray tơm tăm dŏng bư trau gơi tăch ma bu r'văt. Ảnh: Mai Anh

Bơh dơi bu jao ân sam bŭt kơp di bon lan mhe, UBBL n’gor hôm r’nê ân ăp xă ndâk bư du ntil ndơ kan kơp 500 r’keh prăk. Tĕng nau kan aơ, kơp tât abaơ, lam n’gor Dak Nong lĕ gĕh 22 xă kơp di bon lan mhe.

Dak R’moan (Bon têh Gia Nghĩa) kơp di xă bon lan mhe. Ảnh: Quốc Sỹ

Hồng Thoan

654
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.