Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsov cưv Tuânx lêr uô trơưs cơưv shuv tangs siv nênhx shông 2018

11/10/2018 10:06 G10T+7

Hur chor hnuz txix 28/9-7/10, Sơv Văn hoar, Thêv thos haz Du lix cênhz đrul Sơv Zor zux haz Đox tos tưz tsov cưv Tuânx lêr uô trơưs cơv shuv tang ssiv nênhx shông 2018 đrul tuôx côngv chôngz lênhx chor cưr shuv xinhz sâuv thangx tsangv.

 

Đrul chuv đêx “Cơưv shuv tangs siv nênhx zos zuv six ntơưv uô tar cxuô zangv”, Tuânx lêr cơưv shuv tangs siv nênhx muôx ntâu hoatx đôngs xưs li kra tangs nro lus đrul muôx tơưv haz phuôv tsangr ntơưv Thư viêns xênhr; ndil yangv haz nôngl changr pêv lus chor hiêns vâts par caz ntơưv bov tangx xênhr; ndil seiz cangz par caz hangx huv ntơưr, bor, tapx chir ntơưv Thư viêns xênhr; hoatx đôngs lov jêv uô si muôx thươngv…

Mỹ Hằng

416
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.