Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsov cưv jông kruôz ntuôl đais hôis đangv bôs cxuô cxênhx haz Đais hôis jas tiv XIII ntơưv Đangv

27/02/2020 15:15 G2T+7

Ban Tuên zor Trung ương kror nhis ban hanhx Cêr hoaix xur 369-KH/BTGTW lus kruôz ntuôl đais hôis đangv bôs cxuô cxênhx haz Đais hôis đais biêuv tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đangv đrul 3 jas cuz hlo.

Tangs nro têz qơưs kruôz ntuôl lus đais hôis đangv cxuô cxênhx haz Đais hôis đais biêuv tangs têz qơưs jas tiv XIII ntơưv Đangv. Ảnh tư liệu

Jas 1, txix nhis hnuôr môngl txus ntu uô tar đais hôis đangv bôs trưx thuôx Trung ương tox tsongs kruôz ntuôl nôis jung cơ banv ntơưv chor jưs thov văn ciêns trinhx đais hôis đangv bôs cxuô cxênhx haz Đais hôis XIII ntơưv Đangv; tsovcưv zuôr ndâux lus pangz mangx ntơưv cxuô tsov cưv, canr bôs, đangv viên haz Pêx xinhv tsuô chor jưs thov văn ciêns has sâuv...

Jas 2, txix uô kangz đais hôis đangv bôs trưx thuôx Trung ương txus Đais hôis XIII ntơưv Đangv tox tsongs kruôz ntuôl chor jưs thov văn ciêns trinhx Đais hôis XIII ntơưv Đangv; muôx ndâux lus ntơưv đais hôis đais biêuv đangv bôs trưx thuôx Trung ương, ntơưv cxuô tsov cưv, canr bôs, đangv viên haz Pêx xinhv tsuô chor jưs thov văn ciêns trinhx Đais hôis XIII ntơưv Đangv...

Ban Thươngx vus Xênhr wiv tsov cưv Hôis nghis has kra chor văn banv tsov cưv đais hôis đangv cxuô cxênhx. Ảnh: Phan Tân

Jas 3, uô kangz xâuk tangs Đais hôis XIII ntơưv Đangv, tox tsongs kruôz ntuôl chor hoax đôngs phôngv uô tar Đais hôis XIII ntơưv Đangv; yangz xur sei cêt cuav Đais hôis XIII ntơưv Đangv; nghis cuêt Đais hôis XIII ntơưv Đangv; hâux lưv tsov cưv has kra, cơưv shuv, kra uô trơưs Nghis cuêt Đais hôis XIII ntơưv Đangv; chor phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs, chor tsangz cxênhx hanhx đôngs cach mangs uô trơưs Nghis cuêt Đais hôis XIII ntơưv Đangv.

Quốc Sỹ

639
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.