Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk kan uĕh nau kan mbơh hưn rbŭn têh đảng bộ ăp kâp n’hanh Rbŭn têh tâ XIII bơh Ðảng

27/02/2020 15:15 G2T+7

Ban Tuyên giáo Trung ương mhe ntrŭnh Nau nchră kan 369-KH/BTGTW gơi mbơh hưn nau rbŭn têh đảng bộ ăp kâp n’hanh Rbŭn têh bu nuyh kan têh lam bri dak tâ XIII bơh Ðảng đah 3 tâ pah kan kh’lay.

Lam bri dak nchŭn n’hâm suan mbơh hưn nau rbŭn têh đảng bộ ăp kâp n’hanh Rbŭn têh bu nuyh kan têh lam bri dak tâ XIII bơh Ðảng. Ảnh tư liệu

Tâ 1, ntơm abaơ tât mông pah kan lôch rbŭn đảng bộ trực thuộc Trung ương nchŭn n’hâm suan mbơh hưn nô nau kan bơh sam bŭt mpơl kan đảng bộ ăp kâp n’hanh Rbŭn têh XIII bơh Ðảng; nau kan ndâk ôp nau nchră kan ndrel ăp n’gâng kan, kan bộ, đảng viên n’hanh Bu nuyh bon lan lăp tâm sam bŭt mpơl nau kan lĕ n’kôch ka lơ…

Tâ 2, jêh rbŭn têh đảng bộ trực thuộc Trung ương tât Rbŭn têh XIII bơh Ðảng nchŭn n’hâm suan pah kan mbơh hưn ăp ntil sam bŭt mpơl kan Rbŭn têh XIII bơh Ðảng; nau tâm nchră nau kan bơh ăp bu nuyh kan têh đảng bộ trực thuộc Trung ương, ăp n’gâng kan, kan bộ, đảng viên n’hanh Bu nuyh bon lan lăp tâm sam bŭt mpơl nau kan mpơl ta tâ Rbŭn têh XIII bơh Ðảng…

N’gâng kan Chăm gai N’gor ủy ndâk tâ Rbŭn mbơh hưn ăp ntil sam bŭt ndâk kan rbŭn têh đảng ăp kâp. Ảnh: Phan Tân

Tâ 3, jêh lôch nau Rbŭn têh XIII bơh Ðảng, n’chŭn n’hâm suan pah kan mbơh hưn ăp ntil nau kan wơt nau m’ak lĕ lôch Rbŭn têh XIII bơh Ðảng; mbơh hưn ân ngăch nau jêh Rbŭn têh XIII bơh Ðảng; nau ntrŭnh kan Rbŭn têh XIII bơh Ðảng; nau pah kan ndâk ntĭm nau kan, nti sơm, ndâk nau pah kan Nau n’hêl Rbŭn têh XIII bơh Ðảng; ăp ntil nau ndâk kan tâm rlong rŏng ma bri dak, ăp ntil nau bư kan kăch mạng pah kan Nau n’hêl Rbŭn têh XIII bơh Ðảng…

Quốc Sỹ

269
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.