Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô tar Đais hôis đais biêuv minhx cxưx nênhs tsơưs cxênhx hênhx jas tiv III-2019

18/07/2019 14:52 G7T+7

Trơưs ntâus grê ntơưv Ban Minhx cxưx xênhr, txus kangz hli 6/2019, hâux lưv tsov cưv Đais hôis đais biêuv minhx cxưx nênhs tsơưs cxênhx hênhx jas tiv III, shông 2019 sâuv thangx tsangv xênhr tưz uô tar jông; lo uô trơưs chor cui đinhs haz uô tar trơưs cêr hoaix.

​​​​​

WBPX thix xar Gia Nghiar khơưs ntơưr kruôs tsuô chor tox thêv, car nhênhs muôx ntâu pangz mangx hur xưv xênhx đais đoanx cêt cxuô minhx cxưx. Ảnh tư liệu

Đais hôis cxênhx hênhx xair lo 164 đais biêu vtiêu biêuv môngl côngv Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs cxênhx xênhr, hur ntơư 115 đais biêuv txir nênhx, pux 49 đais biêuv đrul 22 thanhx phênhx minhx cxưx mênhx pêv: M’Nông 37 đâiss biêuv, Chu 13 đais biêuv, Ê đê 13 đais biêuv, Nduôr 12 đais biêuv, Langs 15 đais biêuv, Mênhx Jênhx 06 đais biêuv, Cao Lan 4 đais biêuv, Môngz 15 đais biêuv, Zir 15 đais biêu, Hoa 05 đais biêuv, Khơ me 04 đais biêuv, Mas 14 đais biêuv, Thôv 02 đis biêuv, Chăm, Sanr Diux, Chơ ro, Xtiêng, Hrê, Pax thenv, Cơ ho, Giair, Xơ Đăng iz zangv minhx cxưx 01 đais biêuv.

Bảo Ngọc

193
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.