Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsov cưv thangv, kra xur mông chinhr sach, phap luôx tsuô nênhs muôx côngz bê hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr

28/11/2019 14:25 G11T+7

Hur 2 hnuz 28-29/11, ntơưv thix xar Gia Nghiar, Ban Minhx cxưx xênhr tsov cưv Hôis nghis thangv, kra xur mông chinhr sach, phap luôx tsuô muôx li 130 lênhx nênhs muôx côngz bê hur thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz 8 hênhx, thix xar hur xênhr.

Đhâu hôis nghis, nênhs muôx côngz bê pâuz xur mông, phat hui vai tsox hur sưs nghiêps cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs hur tinhx hinhx yaz. Ảnh: Hồ Mai

Hôis nghis kra chor cur mông yaz lus chuv trương, cêr chei ntơưv Đangv, chinhr sach phap luôx ntơưv Têz qơưs; thanhx tưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx sâuv thangx tsangv xênhr shông 2019 haz cêr hoaix shông 2020; luôx Đriv; cêt cuav uô cxuô tsangz cxênhx, jưs anr, chinhr sach minhx cxưx sâuv thangx tsangv xênhr; tinhx hinhx an ninh tsinhz chei, cuôr phongx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, chor xar buôs đriv; cir năng kruôz ntuôl tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs; cir năng kruôz ntuôl chuôz zis pluôs, tsov nhev phuôv tsangr uô hnox uô hâuk...

Quốc Sỹ

330
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.