Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

12/07/2018 09:20 G7T+7

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1001/QĐ-UBND về tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Trung tâm Hành chính công là địa điểm tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC vào ngày thứ Bảy hàng tuần. Ảnh: Q.S

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm niêm yết, công khai TTHC và tổ chức tiếp nhận, giải quyết TTHC vào ngày thứ Bảy hàng tuần tại Trung tâm Hành chính công. Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, khoa học, không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc và có trách nhiệm trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Trung tâm Hành chính công tổ chức tiếp nhận, giải quyết các TTHC.

Phan Tân

188
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.