Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsov cưv Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs jas tiv III jông gâux, tsinhz tas, muôx kangz hâu

25/04/2019 19:30 G4T+7

WBPX xênhr kror ban hanhx Cêr hoaix xur 194 lus tsov cưv Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk nông jas tiv III, shông 2019.

Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx xênhr Đăk nông jas tiv II- shông 2014. Ảnh tư liệu

Cêr hoaix cuôs, nuv tsov cưv đais hôis tsuv uô muôx tinh thânx đais đoanx cêt minhx cxưx, phat hui nôis lưx, hôis nhâps haz phuôv tsangr têz qơưs. Đais biêuv tsinhv tuôx côngv đais hôis zos nênhs tiv zix hlôngr njêx muôl tsuô cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz cxuô thanhx phênhx, cxuô făngz hur luz nênhx tsôngv langx. Tiv zix, đais hôis tsuv lo tsov cưv jông gâux, cui mô huv, tsinhz tas, muôx kangz hâu, xir por, uô muôx khir thêr cuz saz, shir phangz, tưs hox hur tsôngv box. Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs jas tiv III, shông 2019 lo tsov nhoz cxênhx xênhr haz cxênhx hênhx. Đais hôis cxênhx hênhx tsov cưv hur 1 hnuz, uô tar uô ntêx hnuz 30/6. Đais hôis cxênhx xênhr tsov cưv hur 2 hnuz, uô tar uô ntêx hnuz 30/11/2019.

Mạnh Hùng

3,439
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.