Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk tâ Rbŭn têh bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh tâ III ân uĕh, ân di, đăp mpăn tâm nau pah kan

25/04/2019 19:30 G4T+7

UB BL n’gor mhe dăp Nau nchră kan mrô 194 ta ntil nau kan Rbŭn têh bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh tâ III, năm 2019.

Bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong tâ II - năm 2014. Ảnh tư liệu

Nau nchră aơ đă, nau ndâk nau rbŭn têh aơ gơi mpơl saơ nuih n’hâm tâm rom gop bu nong, hao dŏng uĕh nau kan, tâm r’nglăp n’hanh bư hao bri dak. Bu nuyh dơi rbŭn têh aơ lah bu nuyh gĕh âk nau pah kan uĕh mpơl măt ma ăp bu nong iê bu nuyh tĕng ăp ntil nau kan, bu nuyh druh ndăm bu bŭnh bu ranh. Tâm nĕ, rbŭn têh aơ dơi pơk kan ân di, ân uĕh, đăp mpăn tâm nau pah kan, têm nkrem, bư gĕh nau tâm rlong ân uĕh, gĕh nau m’ak tâm nuih n’hâm bon lan. Rbŭn têh bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh tâ III, năm 2019 dơi ndâk kan gưl n’gor n’hanh gưl n’qual. Rbŭn têh gưl n’qual dơi ndâk kan du nar, pah kan ân lôch lơ 30/6. Rbŭn têh gưl n’gor dơi ndâk kan 2 nar, pah kan ân bơh năp lơ 30/11/2019.

Mạnh Hùng

3,869
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.