Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsov cưv chor hoax đôngs hli 12 lus chuv đêx “săc maux”

05/12/2019 10:29 G12T+7

“Săc hoa” zos chuv đêx hoax đôngs hli 12 lo tsov cưv txix hnuz 1/12/2019 - 2/1/2020 ntơưv Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam (Đôngx Mô, Sơn Têi, Hax Nôis), đrul chor hoax đôngs chia cxiz chênhr shênhv săc thiên nhiên ntơưv ntông, pangx cênhz không jan văn hoar haz hoax đôngs ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx lov jêv chor hnuz kangz shông, bangx tsuô iz shông yaz đrul saz xangr lus cxuô zangv jông, lov jêv ntơưv jêx jos, kuz tsêr.

Qơư ndu hoax đôngs hli 12 zos không jan “Jas caz tox saz tos txaik shông yaz 2020”. Ảnh: A Trư

Cênhz kra chor hoax đôngs hu gâux, sênhr chêr, cxuô zangv hnox, ntâu sanv vâts ntơưv cxuô minhx cxưx, uô muôx qơư tuôx, hu grul kruô tuôx uô si, iz trux uô tar sanv phâmv ju lix Jos Văn hoar-Ju lix cxuô minhx cxưx Viêtx Nam, uô muôx không khir tos txaik shông yaz 2020.

Quốc Sỹ

390
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.