Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N'gor Dak Nong gĕh cấp độ tưp nau ji cấp 2 ntơm lơ 22/10/2021

27/10/2021 15:09 G10T+7

Kơp tĕng Nau n'hêl ndăng ndăng "Rêh đăp mpăn, gĕh âk nau pah kan, mât n'jrăng nau ji tưp Covid-19" n'hanh tĕng nau ntĭm chuyên môn bơh Bộ Y tế, cấp độ tưp nau ji n'gor ntơm lơ 22/10/2021 tât ta nar gĕh nau mbơh mhe đah ma n'gor ta cấp 2.

Tâm nĕ gĕh, bon têh Gia Nghĩa, ăp n'qual Dak Glong n'hanh Dak R'lâp ta cấp độ 1, iê klach gĕh nau ji (mau ndrêh, nau rêh mhe kơt sa ơm); ăp n'qual Krông Nô, Čư Jŭt, Dak Mil, Dak N'Soong, Tuy Ðức ta cấp độ 2, iê gĕh nau ji (mau rmĭt); mô gĕh n'qual cấp 3, klăch gĕh nau tưp âk (mau cam) n'hanh n'qual cấp 4, gĕh âk nau tưp (mau chăng). Lam n'gor gĕh du xă cấp 3: Ðức Mạnh (Dak Mil); 13 xă cấp 2: bon jê Dak Mâm, Dak D'rô, Nam Xuân (Krông Nô); bon jê Ea T'ing, Nam Dong, Ea Pô, Čư K'nia (Čư Jŭt); Dak Săk, Dak N'Drot (Dak Mil); bon jê Ðức An, Nâm N'Jang, Trường Xuân (Dak N'Soong); Dak Bŭk So (Tuy Ðức); 57 xă, phường, bon jê bă bă cấp độ 1.

Ủy ban bon lan n'gor đă ăp n'gâng kan, m'buch kan, tâm n'gor n'hanh Ủy ban bon lan ăp n'qual, bon têh tĕng kơp cấp độ tưp nau ji dơi mbơh gơi ndâk nau pah kan hành chính "Rêh đăp mpăn, gĕh âk nau pah kan, mât n'jrăng nau ji tưp Covid-19".

Kơp tât 13 mông mhau lơ 26/10, lam n'gor gĭt saơ gĕh 961 bu nuyh tưp Covid-19; tâm nĕ gĕh 797 bu nuyh dơi bu săm bah nau ji; 7 nuyh khĭt.

Q.S

3,326
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.