Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txuôl nzir uô chênhr mangx chor biêns phap phangx, tangr moz Ơs buô Châu Phi

15/08/2019 15:03 G8T+7

Ntơưv Công văn xur 3676/UBND-KTN, WBPX xênhr tơư kra txuôl nzir tox tsongs kra uô chor biêns phap phangx, tangr moz Ơs buô Châu Phi.

Tsuôk yuôx tuô lov tuô cangz ntơưv qơư muôs zuôr chia phangx tangr moz. Ảnh: Hồng Thoan

WBPX xênhr cuôs chor cơ cuan, đơn vix tsưc năng kra, muôz ntâuz ntơưr tsuô Trung tâm Jix vus cir thuôx kôngz lông chor hênhx, thix xar lus cui trinhx lus tu zus buô an toanx sinh hocx chia kra tsuô chor chuôz zis tu zus uô trơưs phangx, tangr moz ơs. Hâux lưv cxênhz yuôx, thâux buô môngl, lus sâuv thangx tsangv lo cxiz chênhr đuô haz.

WBPX chor hênhx, thix xar txuôl nzir cxiz chênhr, tox tsongs kra chênhr mangx, tangv siv, tuôv cxix chor biêns phap phangx, tangr moz Ơs buô Châu Phi. Mênhx pêv, kra uô iz tuôv cxix hli tôngv tuô lov, tuô cangz jas 3 shông 2019 chia tuô cangz moz hur môi trươngx tưs nhiên, pangz mangl txu cangz moz phuôv vangv, cis txangr đangr.

Quốc Sỹ

196
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.