Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pah kan tay lĕ n’hâm suan gơi njrăng, n’gang Nau ji tưp ĕk droh sur Châu Phi

15/08/2019 15:03 G8T+7

Ta Công văn mrô 3676/UBBL-KTN, UBBL n’gor ntĭm gai pah kan tay lĕ n’hâm suan ăp ntil nau kan njrăng, n’gang Nau ji tưp ĕk droh sur Châu Phi.

Krih dak si bư khĭt ka man ta mpeh tăch rvăt drăp ndơ gơi njrăng n’gang nau ji tưp. Ảnh: Hồng Thoan

UBBL n’gor lĕ đă ăp n’gâng kan, ăp ntŏk kan ntĭm, ân sam bŭt rŏ ma N’gâng kan Dịch vụ kĩ thuật bư mir jan ba ăp n’qual, bon têh nô nau kan chiă rong sur ân di tĕng nau kan sinh học gơi mbơh hưn ma ăp r’năk chiă rong gơi njrăng, n’gang nau ji tưp. Nau pah kan ksiêm, rdeng sur luh, lăp tâm n’gor n’hao tay ân uĕh.

UBBL ăp n’qual, bon têh n’hao tay nau kan, nchŭn n’hâm suan pơk kan ân di, ân ngăch, ân tâm ban nau njrăng, n’gang, mô ân tâm tưp nau ji tưp sur Châu Phi. Tâm nĕ gĕh ăp ntil nau kan aơ, ndâk khay kan krih dak si ân khĭt ka man, krih dak si t 3 năm 2019 gơi bư khĭt ka man bư gĕh nau ji aơ, suy kơl bư trŭnh đê nau tâm tưp nau ji, mô ân tưp tât ta ăp ntŏk ba bă.

Quốc Sỹ

195
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.