Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo

14/01/2021 09:51 G1T+7

Ngày 8/1, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 6/9/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông đến hết năm học 2021-2022.

Học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục được hỗ trợ trong học tập. Ảnh: A Trư

Về đối tượng, nội dung, định mức hỗ trợ; hồ sơ, thủ tục, thời điểm hỗ trợ và tổ chức thực hiện: Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020-2021 và Quyết định số 1490/QĐ-UBND ngày 9/9/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên DTTS thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Đắk Nông từ năm học 2016-2017 đến hết năm học 2020-2021.

Quốc Sỹ

561
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.