Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pah kan tay lĕ nuih n’hâm ăp nau ntênh bơh Kô ranh Hồ Chí Minh n’hanh Nau ntĭm gai 05 bơh Bộ Chính trị

15/08/2019 14:50 G8T+7

Lơ 13/8, N’gâng kan Chăm gai N’gor ủy Dak Nong lĕ pơk t Rbŭn trực tuyến 50 năm pah kan tĕng Nau ntênh bơh Kô ranh Hồ Chí Minh n’hanh Nchŭn 3 năm pah kan Nau ntĭm gai 05-CT/TW bơh Bộ Chính trị đah ăp n’qual tâm n’gor.

Ân Sam bŭt r’nê bơh Kô ranh UBBL n’gor ma ăp ntŏk kan, bu nuyh kan gĕh nau pah kan uĕh tâm 3 năm pah kan tĕng Nau ntĭm gai 05 bơh Bộ Chính trị

Jêh 50 năm pah kan tĕng Nau ntênh Kô ranh Hồ Chí Minh, 3 năm ndâk Nau ntĭm gai 05 bơh Bộ Chính trị, nau gĭt mĭn ta nau kan nti n’hanh tĕng kơt nau mĭn, nuih n’hâm, nau pah kan Hồ Chí Minh lĕ dơi ăp kan bộ, đảng viên n’hanh Bu nuyh bon lan gĭt. Ăp ntŏk kan uỷ, ntŏk kan bri dak tâm bon lan, kan bộ, đảng viên n’hanh Bu nuyh bon lan gĭt âk ăp ntil nau ntênh, nau kh’lay bơh Nau tênh tâm ban nau mĭn, nuih n’hâm, nau pah kan Hồ Chí Minh; nau ngăch mprăl, gĕh âk nau mĭn blau tâm nau kan, nau mĭn joi , ruăh ntil nau kan uĕh, blau, tâm rnglăp đah nau pah kan ăp ntil nau trŭnh, nau ntĭm gai, nau n’hêl bơh Ðảng.

Ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh tâm mâp, mbơh hưn nau bên tâm nau kan nti n’hanh pah kan kơt Wa

N’gâng Chăm gai n’gor ủy lĕ đă ăp ntŏk kan, ntŏk kan bri dak tâm bon lan, m’bŭch kan pah kan tay tĕng Nau ntênh tă bơh Wa n’hanh ăp ntil nau pah kan kh’lay ta Nau nchră mrô 19 bơh N’gâng Chăm gai N’gor ủy tâm Nau ntĭm gai 05; ndơp nau rbŭn chuyên đề năm 2019 n’hanh ăp năm bơh kơi trĕng ăp khay, ndâk njêng nchră nau kan dăn nti n’hanh kơt kan ân blau, uĕh.

Hoàng Hoài

285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.