Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã phát huy hiệu quả thực tiễn

13/07/2017 10:26 G7T+7

Toàn tỉnh hiện có 2.383 mô hình về trồng trọt, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, trong đó 1.557 mô hình thuộc các công ty, doanh nghiệp, hợp tác, tổ hợp tác xã, còn lại là của các hộ dân.

Hiệu quả kinh tế của các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đều cao hơn so với sản xuất nhỏ lẻ. Ảnh: H'Mai

Trong thời gian tới, các cấp, ngành tập trung thực hiện, đẩy mạnh việc tuyên truyền, nhân rộng các mô hình đã phát huy hiệu quả thực tiễn. Các địa phương chú trọng phát triển những mô hình theo hướng chuỗi giá trị gắn với liên doanh, liên kết giữa nhà nông - nhà nông, nhà nông - doanh nghiệp. Tỉnh sẽ tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư để phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực theo hướng an toàn, vệ sinh thực phẩm, ứng dụng công nghệ cao ở tất cả các khâu từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ…

Hồng Thoan

51
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.