Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Txuôs nzir cungv côr haz cxiz chênhr khôir côngv saz tangs nro cxuô minhx cxưx

18/01/2018 09:01 G1T+7

Hnuz 11/1, WBMTTQ Viêtx Nam xênhr tsov cưv Hôix nghix jas tiv 9 chia xâuk kangz hâyx lưv mătx trânx shông 2017 haz kra phương hươngr, nhiêmx vux shông 2018.

Đôngx chir Điêuv Xuân Hungx, WVTVXW, Tsuv tinhx WBMTTQ Viêtx Nam xênhr khơưs Qix siz lưr tsuô tox thêv muôx thanhx tich xuât săc hur hâux lưv Mătx trânx shông 2017

Trơưs ntâus grê, hur shông 2017, Mătx trânx haz cxuô tsov cưv thanhx viên tưz kra uô muôx kangz hâu chor tsangz cxênhx cênhz hanhx đôngx, pangz mangx tsuô cungv côr haz krêz đăngr khôir côngv saz tangs nro cxuô minhx cxưx. Shông 2018, Mătx trânx cxuô cxênhx txuôs nzir ntâu hinhx thưc kruôz ntuôl, kruôz hu, tâpx hơpx cxuô cxênhx tsôngv langx pêx xinhv chia cungv côr haz phat hui đăngs jul côngv saz pêx xinhv hur sưx nghiêpx cxiv tsang haz por vêv Têz qơưs. Chor phong tsox siz lưr, jas kruôz hu zuôr txuôs nzir lo cxiz chênhr haz uô muôx kangz hâu…

Thanh Trang

335
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.