Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

18/01/2018 09:01 G1T+7

Ngày 11/1, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để tổng kết công tác mặt trận năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2017

Theo đánh giá, trong năm 2017, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp hành động, góp phần quan trọng trong việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. Năm 2018, Mặt trận các cấp tiếp tục đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân nhằm củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào thi đua, cuộc vận động sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả...

Thanh Trang

336
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.