Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tich hơpx chor chinhr sach pangz mangx xur mông, kruôz ntuôl tsuô chuôz zis pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

09/05/2019 14:08 G5T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv kror ban hanhx Cuêt tinhv 467/QĐ-TTg lus tich hơpx chor chinhr sach pangz mangx xur mông, kruôz ntuôl tsuô chuôz zis pluôs, tsôngv minhx cxưx nênhs tsơưs, tox saz, nhoz tu, nhoz đêz, buôs đriv haz har txưr.

Tsôngv box M’nông hur xênhr lo phaiz Bor shênhv Bor Đăk Nông pangz tsuô minhx cxưx nênhs tsơưs. Ảnh: H’Mai

Têz qơưs zuôr siv phaiz 1 luz rađiô grul lo songr AM, FM haz songr SW (songr lur) ntơưv Đaix Has lus Viêtx Nam haz Đaix Ntang suôz – Xang shênhv trôngx qơư tsuô chor chuôz zis pluôs, chuôz zis jê pluôs, thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz; kra uô siv ntơưv 10 xênhr zos: Cao Băngx, Hax Giang, Lai Châu, Nghês An, Quangv Nam, Kon Tum, Đăk Nông, Ninh Thuâns, Trax Vinh haz Kiên Giang. Cuêt tinhv tưz has mênhx, phaiz (tsi sâu nhiax) iz cxa ânr phâmv bor, taps chir mair nal tsuô tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz, thangx tsangv txov nhev tiv zix; pangz truênx thông lus txu pluôs haz pangz mangx chor nôis jung xur mông thiêt iêur; thangv kra, zor zux phap luôx haz truênx thông lus pangz phap lir tsuô chuôz zis pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs; phaiz chor sanv phâmv xur mông muôx tinhr tsât chuên biêtx, muôx đôir tươngs pangz mangx tox tsongs zos tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs…

171
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.