Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trâu saz bangx cxix cxuô tsuô jas tưr THPT têz qơưs 2019 bov đamv nghiêm tuc, muôx kangz hâu

06/06/2019 10:02 G6T+7

Ntơư zos tơư kra ntơưv đôngx chir Tôn Thix Ngocx Hanhs, XWV, Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr ntơưv jas cơưv Ban Tơư kra tưr cxênhx xênhr jas tưr THPT têz qơưs shông 2019 lo tsov cưv tsuô tangs cis 4/6. Jas cơưv tưz pov đhâu cuêt tinhv cxiv tsang Ban Tơư kra tưr cxênhx xênhr jas tưr THPT têz qơưs shông 2019 zos Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr Tôn Thix Ngocx Hanhs uô Thơưx Ban Tơư kra.

​​​​

Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr Tôn Thix Ngocx Hanhs cuô chor đơn vis uô cê đrăngx đrênhk, bangx cxix cxuô jas tưr THPT têz qơưs shông 2019

Jas tưr THPT têz qơưs shông 2019, tangs nro xênhr muôx 6.293 thir sinh đăng cir côngv tưr; hur ntơư muôx: 236 thir sinh tưs zo; phaiz uô 13 kror qơư tưr. Thơưx kror qơư tưr zos canr bôs cangr ntơưv Sơv GD-ĐT haz phor kror qơư tưr zos Tsêr Đais hocx Zos thông-Vâns taiv đrôngl Hôx Chir Minh.

Nguyễn Hiền

406
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.