Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thươngx trưx Xênhr wiv uô nuv tsuô Chi nhanhr Ngân hangx Têz qơưs xênhr

23/11/2017 08:53 G11T+7

Hnuz keix 16/11, Thươngx trưx Xênhr wiv uô nuv tsuô chi nhanhr Ngân hangx Têz qơưs xênhr lus tinhx hinhx hoatx đôngx njêk zôngv.

Đôngx chir Lê Diênr cuôs nganhx ngân hangx tsuv zov chênhr kra uô muôx kangz hâu chuv trương, chinhr sach njênhk zôngv

Kra chei ntơưv chuôv uô hâux lưv, đôngx chir Lê Diênr, Wiv viên Trung ương Đangv, Bir thư Xênhr wiv, Tsuv tinhx HĐPX xênhr cuôs, nganhx ngân hangx tsuv kra uô muôx kangz hâu chor chuv trương, chinhr sach njênhk zôngv Têz qơưs chia pangz mangx nhu câux phuôv tsangr cinh têr sâuv thangx tsangv. Hêx thôngr tsov cưv njênhk zôngv tsuv muôx cơ chêr zôngx ziv, tox điêux ciênx tsuô joanh nghiêpx hoatx đôngx hur făngz sanv xuât, uô luôv tiêp cânx pênhr txaik. Chor ngân hangx thương maix cênhz đrul Xênhr đoanx cxiz chênhr chia txai tsuô joanh nghiêpx hluôs khơiv nghiêpx haz pangz pêx xinhv hur hâux lưv tiêp cânx pênhr chia cxiz chênhr tror kangz chos cax phê…

Nguyễn Lương (t.h)

285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.