Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô trơưs jông chinhr sach bov hiêmv tsôngv langx, pangz mangx bov đam an sinh tsôngv langx

20/02/2020 10:55 G2T+7

Bov hiênv Tsôngv langx (BHXH) Việt Nam kror nhis tsov cưv Hôis nghis trưx tuênr tangs têz qơưs “Ntâu grê cêt cuav 25 shông uô trơưs chinhr sach BHXH, BHYT; chor tsưr ziv kra uô Nghis cuêt xur 28-NQ/TW haz hâux lưv shông 2020".

Chor đais biêuv côngv hôis nghis ntơưv hâur qox Đăk Nông

Hur 25 shông đhâu, BHXH Việt Nam tsinhr chênhr phangx, cênhz đrăngx đrênhk cxuô bôs, nganhx cis txus uô tar hês thôngr chinhr sach, phap luôx lus BHXH, BHYT. BHXH cxuô xênhr, đrôngl chênhr phangx, trâu saz cênhz đrull cxuô cxênhx wiv đangv, chinhr cuênx trôngx qơư hur kra uô hâux lưv, uô jông hâux lưv zaiv cêr chor chêr đôs cis txus cxuô zangv bov hiêmv tsuô nênhs tuôx côngv, kra ntâu uô trơưs ntâu tsưr ziv phuôv tsangr ntâu tiz nênhs tuôx côngv. Hâux lưv cangr haz sir zôngv pênhr BHXH, BHYT trơưs đreiv cui đinhs ntơưv phap luôx...

Hồng Duyên

315
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.