Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pah kan ân uĕh nau kơl bư sam bŭt n’kar săk bon lan, suy kơl bư đăp mpăn nau rêh

20/02/2020 10:55 G2T+7

N’gâng kan Sam bŭt n’kar săk Bon lan Việt Nam mhe ndâk tâ Rbŭn trực tuyến lam bri dak “Nchŭn uănh jêh lôch 25 năm pah kan kơl bư Sam bŭt nkar săk Bon lan, Sam bŭt n’kar săk Y tế; ăp ntil nau mĭn kan ndâk njêng Nau n’hêl mrô 28-NQ/TW n’hanh nau pah kan tâm năm 2020”.

Ăp bu nuyh kan hăn rbŭn ta ntŏk mpơl rup Dak Nong

Tâm 25 năm lĕ lăn, N’gâng kan Sam n’kar săk Việt Nam bư tơm tâm nau kan, pah kan nê nê ma ăp bộ, ăp n’gâng kan gơi bư uĕh nau kơl, nau way pháp luật Sam bŭt nkar săk Bon lan, Sam bŭt n’kar săk Y tế. N’gâng kan Sam bŭt nkar ăp n’gor, bon têh bư tơm tâm nau kan, nsrôih pah kan ma ăp ntŏk kan ủy, ăp n’gor ta nau kan ndâk njêng nau kan, pah kan uĕh ăp ntil nau kan bư sam bŭt n’kar săk ân ma bu nuyh bon lan, ndâk njêng âk nau mĭn kan n’hao tĕng âk r’noh bu nuyh bư. Nau kan mât mray n’hanh dŏng prăk Sam bŭt nkar săk Bon lan, Sam bŭt n’kar săk Y tế di ma nau n’hêl bơh pháp luật…

Hồng Duyên

320
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.