Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pah kan Khay bư ân kloh ntŏk rong, bư lĕ nau khih, ân khĭt ka man tâ tâl 2 năm 2018

04/10/2018 09:37 G10T+7

Abaơ, yor trôk nar duh ĭt, mih âk nĕ nô nau gĕh nau ji ma pô mpa n’hanh nau rtưp nau ji âk hô ngăn.

Pah kan bư ân kloh ntŏk rong, krih dak si ân khĭt lĕ ka man gơi njrăng n’gang ăp ntil nau ji rtưp

Gơi njrăng n’gang ăp ntil nau ju rtưp, mât mray uĕh nau chiă rong, nau ngăch prăl n’hâm soan ma bu nuyh bon lan, gơi bư trŭnh iê ngăn ngăn ngên nau ji rtưp, UBBL n’gor lĕ ndâk nau kan “Khay bư ân kloh ntŏk rong, bư ân lĕ nau khih, ân khĭt ka man tâ tâl 2 năm 2018”. Tĕng ăp ntŏk chiă rong êng êng tâm ăp n’qual nau kan aơ dơi ndâk tât lôch khay 10/2018. Pah kan tĕng nau ntĭm gai bơh UBBL n’gor, N’gâng Ntĭm bư mir jan ba-N’hao nau rêh bri bon lĕ đă m’bŭch kan Răk mray pô mpa rong pah kan uĕh ma ăp n’qual gơi dăp dơm bu nuyh kan n’hanh ndâk njêng nau kan dơn ndu ndơ dŏng, dak si gơi dŏng krih ân kloh ntŏk gŭ, bư lĕ nau khih, ân khĭt ka man tâm ăp n’qual…

Văn Tâm

323
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.