Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô iz tuôv cxix cơ chêr, chinhr sach txu pluôs, phuôv tsangr thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

23/11/2017 08:53 G11T+7

Hnuz keix 18/11, ntơưv Jas cơưv tiv 4, Cuôr hôix khoar XIV, Thuv tươngr Nguênr Xuân Phuc tưz tê lus chor nôix jung ntâu đaix biêuv haz cưv tri tangs nro têz qơưs nhiav txus.

Thuv tươngr Nguênr Xuân Phuc kra chei ntơưv Cuôr hôix uô ntêx zuôr têz lus tsât vânr ntơưv đaix biêuv

Hur ntơư, lus făngz txu pluôs thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs, Thuv tươngr has khor kho: Nôngz nhôngl txus nuôr, chinhr phuv tơư kra txuôs nzir sox njuôl, uô tar haz tox tsongs uô iz tuôv cxix chor cơ chêr, chinhr sach txu pluôs, phuôv tsangr thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs. Tangs nro têz qơưs txus nzir uô muôx kangz hâu Tsangz cxênhx 135 phuôv tsangr chor xar, jêx jos tsov nhev tiv zix; Đêx anr phuôv tsangr cinh têr – tsôngv langx thangx tsangv chor nênhs los six tsơưs nênhs haz chinhr sach pangz nênhs muôx côngz bê…, pangz pêx xinhv tiêp cânx chor jix vux tsôngv langx cơ banv; zov chênhr phuôv tsangr chor făngz muôx tiêmx năng, muôx banv săc ntơưv thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox saz, tiv zix mas ju lix, dươcx liêux, por vêv haz phuôv tsangr jôngr; phuôv tsangr pangz canr bôx, công tsưc, viên tsưc zos minhx cxưx nênhs tsơưs…

Tsangz cxênhx 135 pangz đâux tư cêr môngl lul jêx jos, đêx sir zôngv… tsuô chor jêx jos tsov nhev tiv zix. Ảnh: H'Mai

Mẫn Doanh (t.h)

1,633
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.