Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô trơưs chor biêns phap phangx, tangr moz sâuv pangz tsax cxu, keiz us cheix ntux hno

28/11/2019 14:25 G11T+7

WBPX xênhr kror nhis muôx văn banv tơư kra chor sơv, ban nganhx, WBPX chor hênhx, thix xar txuôl nzir uô trơưs chor jaiv phap phangx, tangr moz sâuv tsax cxu, keiz us cheix ntux hno 2019.

Guôx zus keiz us tsuv tsuôs yuôx tuô lov, khưv trungx tsi tsês. Ảnh: Mẫn Doanh

WBPX xênhr cuôs WBPX cxuô hênhx, thix xar xưv lir tu nro chor qơư moz Dix tav buô Châu Phi; Laiv tsês hlo buô uô moz, tuôs, jangv cis đêz đangr; seiz shuôl, sox seiz, cangr haz xưv lir chor kror lol buô moz, tuôs viv moz. Đuô li zangv moz, môngl seiz shuôl, tsov cưv jông hâux lưv tênhs phangx jas II shông 2019 tsuô pangz tsax cxu, keiz us; Tênhs phangx văc xin moz ndâux hlê trâu tsuô pangz tsax cxu jas II shông 2019; Kra uô iz tuôv cxix, muôx kangz hâu hli tôngv vêv xinhz, tuô cangz khưv trungx môi trươngx jas 4 ntơưv chor hoar tsât zos Trung ương pangz tsuô chor thangx tsangv zov chênhr, thangx tsangv ngui cơ saz chia tuô cangz moz; Txuôl nzir uô tar hês thôngr thur y ntơưv chor xar, phươngx, thix trânr chia cxangz nzir seiz shuôl moz ntơưv cơ sơv zus tsax.

Bảo Ngọc

346
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.