Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tĕng bư nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp ndrôk rpu, pêp iăr rong yăn đông xuân

28/11/2019 14:25 G11T+7

UBBL n’gor mhe gĕh sam bŭt trŭnh ntĭm gai ăp m’bŭch, Ntŏk kan, UBBL ăp n’qual, bon têh Tĕng bư tay nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp ndrôk rpu, pêp iăr rong yăn đông xuân năm 2019.

He dŏng dak si krih lih li ntŏk rong pêp iăr gơi bư khĭt ka man, mô hôm gĕh nau ji tưp. Ảnh: Mẫn Doanh

UBBL n’gor lĕ đă UBBL ăp n’qual, bon têh pah kan bư ân lĕ ăp ntŏk gĕh nau ji ndul Tưp sur Châu phi; sŏk ntâp lĕ sur gĕh nau ji, sur khĭt, mô ân tưp âk; ksiêm, trĕng uănh, mât mray n’hanh nkhŭt dak si ân di ma ntu ntăp sur khĭt, sur gĕh nau ji. Ðah ăp ntil nau ji tưp êng, ksiêm, ndâk tâ tĕng bư nau kan ntâp dak si tâ II năm 2019 ân ma ndrôk rpu, pêp iăr; Pah kan tĕng bư nau kan ntâp dak si plach mbung plôk neh jâng ân ma ndrôk rpu tâl II năm 2019; Ndâk lĕ r’ngôch nau kan, ân di ta khay aơ, dŏng dak si yor Trung ương pă gơi krih dak si ân khĭt ăp ntil ka man tâl 4 ta ăp ntŏk gĕh âk nau ji tưp, ntŏk klach gĕh nau ji gơi n’jrăng nau ji tưp; Ntĭm lah nên nê ăp m’bŭch kan mât mray mpô mpa rong tâm ăp xă, phường, bon jê gơi n’hao nau kan ksiêm nau ji tưp tâm nau kan chiă rong.

Bảo Ngọc

338
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.