Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuv tươngr Chinhr phuv sâu bê Đêx anr por vêv, khôi phux haz phuôv tsangr jôngr truôx đrênhk thangx tsangv Têi Nguên

28/03/2019 14:26 G3T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc kror nhis sâu bê Đêx anr por vêv, khôi phux haz phuôv tsangr jôngr truôx đrênhk thangx tsangv Têi Nguên ntu 2016 - 2030.

Đrul nhênhx zos khoanr ntơưv tsôngv box jos Pi Nao, xar Nhân Đaos (Đăk R’lâp), chor hangr jôngr phangx pangz Nam Cat Tiên lo por vêv an toanx. Ảnh: Quốc Sỹ

Mux tiêu mênhx pêv txus shông 2030, jôngr đangr muôx li 2,72 chơưx ha, cxangz ndê tiv lês jôngr vur angr ndê txus 49,2%. Đêx anr lo đâux tư đrul tangs nro pênhr zos 28.554 tiv nhiax chia chia por vêv 2.246.068 ha jôngr tưs nhiê muôx nhis nuôr. Hur ntu 2021 - 2030, Đêx anr cxiv tsang cơ chêr, chinhr sach lâm nghiêps đax thux thangx tsangv Têi Nguên trơưs făngz khuênr khich uô muôx hês thôngr cangr hangr jôngr côngs đôngx, sâuv cơ sơv zos jôngr tsuô chuôz zis, pơưk chuôz zis, jos; tso chei sir zôngv iz phênhv angr lâm nghiêps tsi muôx jôngr chia bôr chir angr uô nox tsuô pêx xinhv;…

173
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.