Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thuv tươngr Chinhr phuv ban hanhx Chiv this lus phuôv tsangr truôx đrênhk

30/05/2019 13:41 G5T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv Nguênr Xuân Phuc kror nhis sâu bê Chiv this xur 13/CT-TTg hnuz 20/5/2019 lus phuôv tsangr truôx đrênhk.

​​​​​

Đrôngl thix xar Gia Nghiar (Đăk Nông) ziv hnuz ziv phuôv tsangr njuôz-hur saz-jông gâux. Ảnh: Q.S

Thuv tươngr chiv this cxuô bôs, nganhx, WBPX cxuô xênhr, đrôngl trưx thuôx Trung ương chênhr mangx uô tar hâux lưv cxiv tsang Cêr hoaix/Tsangz cxênhx hanhx đôngs uô trơưs chor mux tiêu, đăngs nuv lo zos hur Cêr hoaix hanhx đôngs Têz qơưs uô trơưs Tsangz cxênhx nghis sưs 2030 hur shông 2019; Siz shơư muôx kangz hâu hâux lưv uô trơưs chor mux tiêu phuôv tsangr truôx đrênhk tsuô cxiv tsang haz uô trơưs Cêr hoaix phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx haz trôngx qơư; Kra uô huv six chor chinhr sach pangz mangx tsuô nênhs pluôs, jê pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, chor nênhs chinhr sach tsôngv langx haz chor nênhs zôngx ziv mangl cxuôv hav…

​​​​​

Ntơưr chinhr sach pangz hangr jôngr, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs jos Pi Nao, xar Nhân Đaos (Đăk R’lâp) muôx cxang thu nhâps truôx. Ảnh: Q.S

Quốc Sỹ

359
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.