Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thủ tướng ntĭm gai n’hao ăp ntil nau mĭn kan mât mray nau kan ma kon se

11/06/2020 15:02 G6T+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mhe nchih kí sam bŭt Ntĭm gai nau kan mrô 23/CT-TTg gơi n’hao ăp ntil nau mĭn kan pah kan ma kon se n’hanh mât mray kon se.

Thủ tướng Chính phủ đă n’gâng kan Nau way ngăch ndâk nkra ntŭk pâl ân ma kon se tâm xă, tâm nĕ lah ăp xă gĕh nô nau wăng sa – nau rêh bon lan gĕh nau jêr jŏk. Ảnh Hồ Mai

Thủ tướng Chính phủ lĕ đă ăp bộ, n’gâng kan, UBBL ăp ntŭk hăn pah kan ân uĕh ăp ntil nau n’hêl bơh pháp luật ân ma kon se, hăn ksiêm nao nao, dăn nau kan, pah kan lôch jêh nau kan, pháp luật ma kon se; r’gâl mhe nau kan mbơh ntĭm, dăn mông nar kan, mông pơk ti vi mpơl ăp ntil nau kơl, nau wau pháp luật n’hanh mât mray kon se đah ntil nau kan uĕh, di, gĕh âk nau mĭn kan. Bu nuyh ndjôt bôk ăp ntŭk kan, phung kan, ăp n’gor dơn nau tih lah gĕh nô nau kon se khĭt, gĕh nau tih bư m’hĭk nau rêh kon se, dông kon se, bư nau m’hĭk nuih n’hâm kon se, kon se dah ma gŭ tâm n’gor mô rĭ mô ŭch kơl, ngăch nklaih nau kan, ngăch pah kan gơi nklaih ăp ntil nau bu bư tih ma kon se.

Thủ tướng Chính phủ jao Bộ kan Nau way, Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŭk hăn pâl mbơh hưn, ntĭm tay nau rêh tâm nuih n’hâm, nau rêh tâm bon lan, nau mbơh ngơi pah kan tâm r’năk, nau kan uĕh bơh bu nuyh têh gơi kon se tĕng kơt kan; ntĭm kon se mât mray, hao dŏng uĕh ăp ntil nau way bu nong, nau kh’lay tâm nau way kăl e bơh r’năk Việt Nam….

Quốc Sỹ

544
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.