Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thống nhất nâng cấp cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur - Nam Lyr thành cửa khẩu quốc tế

15/11/2018 13:51 G11T+7

Chiều 8/11, tại thị xã Gia Nghĩa diễn ra Hội đàm về việc nâng cấp cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur (Việt Nam) -Nam Lyr (Campuchia) từ cửa khẩu chính thành cửa khẩu quốc tế.

Lãnh đạo hai tỉnh thống nhất đề xuất nâng cấp cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur và Nam Lyr từ cửa khẩu chính lên cửa khẩu quốc tế

Từ đầu năm 2018 đến nay cặp cửa khẩu này đã có trên 13.420 lượt người xuất nhập cảnh. Tại Hội đàm, hai tỉnh đã ký kết biên bản thống nhất đề xuất nâng cấp cặp cửa khẩu biên giới Đắk Peur-Nam Lyr từ cửa khẩu chính thành cửa khẩu quốc tế. Đây là tiền đề để hai tỉnh hoàn thiện thủ tục báo cáo thủ tướng chính phủ hai nước xem xét nâng cấp cặp cửa khẩu này thành cửa khẩu quốc tế, đáp ứng nhu cầu hội nhập, mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút đầu tư...

Quang Vũ

332
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.