Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsinhz tas hoatx đôngs tinhx nguêns cheix ntux cuz ntơưv Đăk Glong

08/08/2019 15:08 G8T+7

Uô trơưs Chiênr jix Thanh niên tinhx nguênx cheix ntux cuz shông 2019, sâuv thangx tsongv hênhx Đăk Glong tưz muôx ntâu hoatx đôngs lov jêv ntưl, tsinhz tas uô muôx ntâu qơư uô si jông tsuô shuv xinhz, thanh thiêur nhi.

Chor tsov cưv đoanx thêv tưz iz tuôv cxix uô trơưs Hnuz “Chuv Nhâts njuôz”, Hnuz “Thưr Shang tinhx nguêns” đrul ntâu hoatx đôngs xưs li: Qiz vêv xinhz, thoz cưx đêx, chos pangx lơưr chor ntu cêr, cxiv tsang cêr thanh niên zangv kâur, cxiv tsang công trinhx viv chor cưr zâu… Chor tsov cưv đoanx thêv tưz hu đăngs jul khơưs nux tsuô 267 chuôz zis pluôs, chuôz zis chinhr sach; uô cê tsov cưv tar 2 lơp yangz shuv cir thuôx chos, tu bơ, sâux riêng, cir năng phangx, tangr pôngz đêx, tai nans moz saz…

​​​​​

Đoanx viên thanh niên cxiv tsang cêr pangx ntơưv xar Đăk P’lao

​​​​​​​

Krêz lơp kra vor uô muôx qơư uô si cheix ntux cuz tsuô chor thanh thiêur nhi

​​​​​​​​

Đoanx viên thanh niên yangv, khơưs nux chuôz zis thương binh

Đức Hùng - Thu Hằng

321
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.