Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ ma nau uĕh nau kan kơl n’hâm suan yan rlu nti ta Dak Glong

08/08/2019 15:08 G8T+7

Pah kan Nau kan Druh ndăm kơl n’hâm suan yan rlu nti năm 2019, tâm lam n’qual Dak Glong lĕ ndâk âk ntil nau kan drưh đrưh, uĕh gơi bư gĕh ntŏk pâl ma kon se nti sam bŭt, kon se jê.

Ăp ntŏk kan lĕ pah kan Nar “Nar Pơh ndrêh”, Nar “Nar Prao kơl n’hâm suan” đah ăp ntil nau gĕh kan tâm ban lah gĕh: chik gâ dônh n’dŏk, koai trong hoch dak, tăm kao ta ăp trong hăn, ndâk bư trong druh ndăm, bư ndơ pâl ân ma kon se… Ăp ntŏk kan đoàn lĕ jă đă ăp ntŏk kan ân ndơ ma 267 r’năk gĕh nau rêh o-ach, r’năk gĕh n’hâm suan ma bri dak; kan ndrel pơk 2 jrô ntĭm kĩ thuật tăm ăp ntil tơm, mât mray bơ, sầu riêng, nau ntĭm njrăng, n’gang nau bŭk dak, nau sôt săk jăn tâm kon se…

​​​​​

Ðoàn viên druh ndăm bư trong tăm kao ta xă Dak P’lao

​​​​​​​

Pơk jrô ntĭm võ yan rlu nti ân ma ăp kon se jê

​​​​​​​​

Ðoàn viên druh ndăm khâl, ân ndơ ma r’năk ka han rmanh

Đức Hùng - Thu Hằng

188
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.