Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh tâm rlong nau nti Phạm Văn Trường dơi giải nhất lam bri dak ta Tâ tâm rlong Druh ndăm nti n’hanh tĕng kơt nau Wa Hồ pah kan

19/12/2019 10:13 G12T+7

Ta Vong lôch dăp gưl lam bri dak ta Tâ Druh ndăm tâm rlong nti n’hanh tĕng kơt nau mĭn, nuih n’hâm, nau pah kan Hồ Chí Minh năm 2019 dơi ndâk kan ôi lơ 14/12 ta Bon tơm Hà Nội, bu nuyh tâm rlong Phạm Văn Trường (deh năm 1990) ta xă Ea Pô, n’qual Čư Jŭt (DakNong) lĕ blau rlau 29 bu nuyh tâm rlong ta bảng C gơi dơi gĕh giải nhất Tâ tâm rlong.

Bu nuyh tâm rlong nau nti Phạm Văn Trường (tâl ngoay uănh ntơm bơh ma ti) dơn giải nhất ta bảng C ta tâ tâm rlong

Dơi ndâk kan ntơm khay 5/2019, tâ tâm rlong gĕh dăch tât 500.000 kon se nti sam bŭt, sinh viên, kan bộ ntĭm gai, nai ntĭm druh ndăm, đoàn viên, bu druh ndăm tâm bri dak n’hanh kon se nti sam bŭt Việt Nam ta bri dak bơh tach tât tâm rlong. Ăp bu nuyh tâm rlong ta 3 tâ gơi bư nau tâm rlong trắc nghiệm trực tuyến n’hanh du tâ tâm rlong gĕh 30 nau bu ôp tĕng nau ntĭm Kô ruanh Hồ Chí Minh đah bu druh ndăm; ăp nau nti tĕng nau mĭn, nuih n’hâm, nau pah kan Hồ Chí Minh; ăp ntil nau gĭt ta Nau ntênh lor ma khĭt bơh Kô ruanh Hồ Chí Minh, nau njêng “Jă đă bu nuyh bon lan” n’hanh nau njêng “N’hao uĕh nuih n’hâm tĕng kăch mạng, bư mô gĕh bu nuyh pah kan m’hĭk”…

Mạnh Thắng

781
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.