Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang iz hênhx, đrôngl 1 tuv thươngx trưx chia phangx, tangr Covid-19

29/04/2020 15:20 G4T+7

Ntơư zos tơư kra ntơưv Tsuv tinhx WBPX xênhr Nguyền Bốn-Trươngv ban Tơư kra phangx, tangr Covid-19 ntơưv xênhr tsuô ban tơư kra phangx, tangr Covid-19 cxuô hênhx, đrôngl. Tuv trưx hnuôr zos thơưx chox WBPX xênhr, đrôngl uô thơưx. Hâux lưv tsinhv ntơưv tuv zos xưv lir, ưngr phor chênhr tsuô chor tinhx huôngr chênhr yênhv hur phangx, tangr moz Covid-19.

Thanhx viên tuv qơư cxênhz yuôx moz Covid-19 ntơưv hênhx Cư Jut njuôl chêr zur pêx xinhv. Ảnh Y Krăk

Uô ntêx ntơư, hnuz 25/4, WBPX xênhr Đăk Nông tưz ban hanhx Công văn xur 2029/UBND-KGVX lus uô trơưs Chiv thix xur 19/CT-TTg hnuz 23/4/2020 ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv lus txuôl nzir uô trơưs chor tsưr ziv phangx, tangr mo Covid-19 hur tinhx hinhx yaz. Trơưs ntơư, chor sơv, ban, nganhx, đoanx thêv, WBPX chor hênhx, đrôngl txuôl nzir tinh thânx (tir moz li tir nênhs fêv), kruôz tuôx côngv ntơưv tangs nro hês thôngr tsinhz chei haz cxuô lênhx pêx xinhv; chuôz ntâu civ luôx, civ cương, tsach nhiêms ntơưv nênhs uô thơưx; uô trơưs jông chor tsưr ziv phangx, tangr moz…

Quốc Sỹ

378
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.