Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk njêng ăp n’qual, bon têh 1 tổ chăm gai gơi n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19

29/04/2020 15:20 G4T+7

Nĕ lah nau ntĭm gai bơh Kô Ruanh UBBL n’gor Nguyễn Bốn-Kô ruanh Ntĭm gai n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 tâm n’gor dah n’gâng kan ntĭm gai n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 ăp n’qual, bon têh. Tổ kan chăm gai aơ yor kô ruanh UBBL n’qual, bon têh bư kô ruanh leo pah kan. Nau kan tổ aơ lah ndâk nau pah kan, ngăch ndâk nau pah kan kh’lay ta nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19.

Bu nuyh kan ta ntŭk n’gang ksiêm nau ji tưp Covid-19 ta n’qual Čư Jŭt uănh săk jăn bu nuyh bon lan duh hĕ mô. Ảnh Y Krăk

Lor nĕ, lơ 25/4, UBBL n’gor Dak Nong lĕ trŭnh ndơp Sam bŭt kan mrô 2029/UBND-KGVX gơi bư tĕng Nau ntĭm mrô 19/CT-TTg lơ 23/4/2020 bơh Thủ tướng Chính phủ gơi ndâk njêng tay ăp ntil nau n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19 ta mông abaơ. Tĕng nau kan aơ, ăp n’gâng kan, ntŭk kan, m’bŭch kan, phung kan, UBBL ăp n’qual, bon têh bư tĕng nuih n’hâm kan “n’gang nau ji tưp dah nau tâm lơh đah ka han bu”, jă đă ăp ntŭk kan chính trị n’hanh lĕ r’ngôch bu nuyh bon lan; hao tĕng di nau kan, lĕ nuih n’hâm ma nau kan, nau dơn kan bu nuyh ndjôt bôk, pah kan nê nê ăp ntil nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp…

Quốc Sỹ

379
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.