Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang Ban Tơư kra Trung ương Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs

23/07/2020 11:13 G7T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv Nguyễn Xuân Phúc tưz cuêt tinhv cxiv tsang Ban Tơư kra Trung ương Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021 – 2030. Phor Thuv tươngr Thươngx trưx Chinhr phuv Trương Hòa Bình uô Trươngv ban Tơư kra. Bôs trươngv, Chuv nhiêms Wiv ban Minhx cxưx Đỗ Văn Chiến uô Phor Trươngv ban Thươngx trưx.

Ban Tơư kra Trung ương chox kra haz tsov cưv uô trơưs chor mux tiêu têz qơưs lus phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs.

Ban Tơư kra Trung ương muôx tsưc năng pangz Thuv tươngr Chinhr phuv nghiên cưr, tơư kra, cênhz đrul zaiv cêr chor hâux lưv cis txul cangr, chox kra haz tsov cưv uô chor jaiv phap chia uô lo tar mux tiêu ntơưv Đêx anr phuôv tsangr tangs nro cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021 – 2030 haz Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021 – 2030...

Quốc Sỹ

704
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.