Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khay druh ndăm 2018 dơi ndâk kan đah ăp ntil nau pah kan drưh đrưh, lĕ ma nau uĕh

09/03/2018 08:10 G3T+7

Tĕng yuh H’Vi Eban, Bí thư N’gor đoàn, tâm Khay Druh ndăm năm 2018, bơh đah ndâk ăp ntil nau an kơl tâm bon lan, n’hao uĕh nuih n’hâm, mĭn joi bơh ăp bu druh ndăm ta ăp xă gơi pah kan ân jêh nau kan ndâk nkra bon lan mhe năm 2018, ăp ntŏk kan đoàn uănh ntrĕng nau kan tâm bon lan gơi ndâk ăp ntil nau kan tâm ban ân ndơ, khăm pă dak si ân nđâp, kơl n’hâm soan ân kon se nti gĕh nau rêh jêr zŏk dơi nti sam bŭt…

Âk đoàn viên, bu druh ndăm Kông an n’gor lĕ ân nđâp mham kơl ân ma bu nuyh ji gơi tĕng kơt pah kan Khay Druh ndăm 2018

Ntơm gĕh kan, ndâk ân Khay Druh ndăm, ăp ntŏk kan đoàn lĕ ân gĕh 13 ntil ndơ kơp tât 13 r’keh prăk ân ma ăp r’năk o-ach tâm bon têh Gia Nghĩa. Bơh đah nĕ, N’gor đòan lĕ kuăl jă ăp doanh nghiệp ân 2 “Play wâl kơl bu nuyh bon lan” kơp kh’lay 80 r’keh prăk ma 2 r’năk gĕh nau rêh jêr zŏk ta xă Dak Nia…

Hoàng Hoài

366
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.