Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu tsuv tsinhz tas, muôx grê haz bov đamv phangx, tangr moz Covid-19

28/05/2020 14:53 G5T+7

Hnuz 21/5, WBPX xênhr ban hanhx Cêr hoaix xur 254/KH-UBND lus kra uô Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu shông 2020.

Tangs nro tsôngv langx tos điêux ciêns jông chia nhuôs lo cơưv shuv, uô si haz lo por vêv

Đrul chuv đêx “Côngv têk por vêv nhuôs zâu, phangx tangr phuôz zuôv nhuôs zâu”, Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu chuôz txix hnuz 1/6 txus 30/6/2020. Sâuv tinh thânx ntơư, cxuô cxênhx, cxuô nganhx haz tangs nro tsôngv langx uô jông hâux lưv por vêv nhuôs zâu, txuôl nzir hanhx đôngs, zov chênhr tsinhz tas, siz thangv, côngv têk por vêv nhuôs zâu, phangx tangr ntâus, phuôz zuôv nhuôs zâu haz muôx uô muôx điêux ciêns jông hlo chia nhuôs zâu muôx iz cheix su ntux cuz muôx kangz hâu, an toanx.

Hâux lưv kruôz ntuôl sâuv chor phương tiêns xang xur mông, truênx thông tsôngv langx tsuv lo cxiz chênhr chia pâuz jông haz tsach nhiêms por vêv, tu nhuôs zâu ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx haz pêx xinhv.

Chor hoax đôngs uô trơưs Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu tsinhv tsinhz tas, muôx grê tsuô nhuôs zâu, tsi hinhx thưc, langr phir haz bov đamv phangx, tangr moz Covid-19.

Bảo Ngọc

587
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.