Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khay pah kan yor ma kon se ân uĕh, ân di n’hanh đăp mpăn nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19

28/05/2020 14:53 G5T+7

Lơ 21/5, UBBL n’gor lĕ trŭnh Nau nchră kan mrô 254/KH-UBBL gơi ndâk Khay pah kan yor kon se năm 2020.

Lam bon lan ndâk nau kan uĕh gơi kon se dơi nti sam bŭt, dơi m’ak pâl n’hanh dơi mât rong dăp mpăn

Ðah nau moh kan “Tâm kơl n’hâm suan mât rong, n’jrăng n’gang nau bu bư m’hĭk ta kon se”, Khay pah kan yor kon se dơi ndâk kan ntơm lơ 1/6 tât lơ 30/6/2020. Tĕng nau kan aơ, ăp n’gâng kan, ăp ntŭk kan n’hanh lĕ r’ngôch bon lan pah kan uĕh nau kan mât rong kon se, pah kan tay, trĕng mât, tâm pă, tâm kơl n’hâm suan mât rong kon se, n’jrăng n’gang nau dông, nau bư n’hĭk ta kon se n’hanh ndâk njêng nau kan uĕh gơi kon se gĕh yăn rlu nti uĕh, đăp mpăn, uĕh lăng.

Nau kan mbơh ntĭm ta ăp phương tiện bơh hưn, truyền thông bon lan mra n’hao tay nau kan gơi n’hao nau mĭn gĭt n’hanh nau dơn kan mât rong, uănh mray kon se bơh ăp n’gâng kan, ăp ntŭk kan n’hanh bu nuyh bon lan.

Ăp ntil nau pah kan bư tĕng Khay kan yor kon se dơi kan uĕh, gĕh nau ŭch ma kon se, mô dơi ndâk nau kan ân gĕh, bư hoach prăk rêl n’hanh đăp mpăn nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19.

Bảo Ngọc

677
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.