Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uănh ntrĕng xă bon lan mhe ta Dak Wer n’hanh Nghĩa Thắng

09/03/2018 08:10 G3T+7

Lơ 1/3, Jrô kan ntĭm gai Bon lan mhe n’gor Dak Nong lĕ ndâk tâ hăn uănh ntrĕng ăp ntil nau kan ndâk nkra bon lan mhe ta ăp xă Nghĩa Thắng, Dak Wer (Dak R’lâp).

Phung kan hăn ksiêm trong bu mhe nkra ta thôn Quảng Thuận, xă Nghĩa Thắng

Ta xă Nghĩa Thắng, ăp ntil nau kan kơp dơi kan jêh gĕh: wâl chơ tăch drăp; ndâk nau pah kan; nau way, ntŏk gŭ kloh uĕh n’hanh mô gĕh khih ndu ndơ sa; nau kan chính trị n’hanh dơh dăch pháp luật, mât uănh đăp mpăn nau rêh tâm bon lan. Ta xă Dak Wer ăp ntil nau kan kơp dơi kan jêh gĕh: trong hăn, ngih wâl nau way; pâl mpât săk jăn; ntŏk gŭ klôh uĕh n’hanh mô gĕh khih ndu ndơ sa; nau ndâk kan chính trị - bri bon. Jêh ksiêm, uănh ntrĕng, Jrô kan ntrĕng, nchŭn nau kan gơi kơp ăp ntil ndơ gĕh kan ndâk nkra bon lan mhe ta bar xă lah aơ.

Phạm Khánh

455
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.