Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thẩm định xã nông thôn mới ở Đắk Wer và Nghĩa Thắng

09/03/2018 08:10 G3T+7

Ngày 1/3, Văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thẩm định các tiêu chí NTM tại các xã Nghĩa Thắng, Đắk Wer (Đắk R’lấp).

Đoàn kiểm tra chất lượng đường liên thôn tại thôn Quảng Thuận, xã Nghĩa Thắng

Tại xã Nghĩa Thắng, tiêu chí đạt NTM gồm: chợ; hộ nghèo; tổ chức sản xuất; văn hóa; môi trường và an toàn thực phẩm; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; quốc phòng an ninh. Tại xã Đắk Wer tiêu chí được đạt chuẩn NTM gồm: đường giao thông; cơ sở hạ tầng văn hóa; thể dục thể thao; môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức chính trị- xã hội. Sau khi kiểm tra, thẩm định, Văn phòng sẽ tiến hành đánh giá, kết luận cuối cùng để công nhận mức độ xây dựng NTM tại hai địa phương nói  trên.

Phạm Khánh

453
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.