Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tso 13.435 tus njêl nôngz tsêz nôngz thuiv sanv hur hli 5

10/05/2018 14:45 G5T+7

WBPX xênhr kror nhis Cuêt tinhv xur 647 ban hanhx Cêr hoaix tso njêl nôngz tsêz nôngz thuiv sanv sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông shông 2018. Nhangx xangv muôx 13.435 tus njêl nôngz lo tso.

Đoanx viên thanh niên tso njêl nôngz ntơưv Pangs Trung tâm Gia Nghiar 19/7/2017. Ảnh: Đức Hùng

Tangs nro chor nhiax uô zos yangx 57,4 chơưx nhiax. Nôngz nhôngl nhangx xangv tso njêl nôngz tsuô hli 5/2018, ntơưv pangs Gia Nghiar.

Thùy Dương

263
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.