Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ rngôch ăp xă, phường, bon jê ndâk Nar nchuăt Olympic yor nau dăng n’hâm soan lam bu nuyh bon lan năm 2018

09/03/2018 08:10 G3T+7

Nĕ jêng ntĭm gai đă kan bơh UBBL n’gor ta Nau nchră mrô 78 dơp kan lơ 27/2, ta nau kan ndâk tâ Nar nchuăt Olympic yor nau dăng n’hâm soan lam bu nuyh bon lan năm 2018 tâm lam n’gor Dak Nong.

Ăp bu nuyh bu klô tâm rlong nchuăt 5 km ta Tâ Tâm rlong nchuăt n’gor Dak Nong tâl XII n’hanh Nar nchuăt Olympic yor nau dăng n’hâm soan lam bu nuyh bon lan năm 2017

Nar nchuăt Olympic yor nau dăng n’hâm soan lam bu nuyh bon lan năm 2018 dơi ndâk ta ăp xă, phường, bon jê ta lơ 25/3 (nar pơh) mô rĭ tĕng nau ru, mô ru ăp n’qual gơi ndâk tâm nchuăt ta nar êng tâm khay e. Nau kan Nar nchuăt Olympic aơ bơh đah tâm rlong nchuăt ndrel (iê ngăn ngên du km), ăp n’qual, ăp ntŏk kan dơi ndâk tay ăp ntil nau pâl mpât săk jăn jêng gơi tĕng kơt nar kan aơ.

Mạnh Hùng

416
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.