Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII)

14/10/2021 15:08 G10T+7

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) bằng hình thức trực tuyến toàn quốc.

Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cấp ủy, ban tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên các cấp cần tập trung tuyên truyền sâu rộng những nội dung quan trọng, nét mới của Hội nghị Trung ương 4. Cụ thể, đối với tình hình về phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 cần tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội để thống nhất ý chí và hành động.

Những nội dung quan trọng, nét mới của Hội nghị Trung ương 4 phải được tuyên truyền sâu rộng

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4 là bước cụ thể hóa, với việc phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những hành vi tham nhũng, tiêu cực và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Việc tuyên tuyền cần chú trọng một số điểm mới trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được hội nghị thông qua, mở rộng phạm vi đến cả hệ thống chính trị. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa là chính, đồng thời kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Quốc Sỹ

2,661
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.